Wat bieden wij?

VOF De Zorg biedt ambulante begeleiding aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen, mensen met een lichte verstandelijke beperking en/of een verslaving, en soms forensische achtergrond. Onze expertise zit in langdurige, complexe hulpvragen. 

 

In een persoonlijk gesprek gaan we op zoek naar uw hulpvraag, wat uw doelen zijn en hoe u deze doelen gaat bereiken. Uw persoonlijke situatie en doelen worden beschreven in een begeleidingsplan welke regelmatig met u geëvalueerd wordt.  We kunnen u ondersteunen bij hulpvragen op verschillende levensgebieden; psychische gesteldheid, lichamelijke gesteldheid, persoonlijke verzorging, voeding, huishouden, zelfredzaamheid, werk, dagbesteding, beweging, sociale contacten, sociale vaardigheden, wonen, financiën en administratie. 

 

Wat is het beoogde resultaat?

Het beoogde resultaat is behaald wanneer de doelen die u stelt zijn bereikt. Deze doelen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen tussentijds natuurlijk altijd aangepast worden. Als u vanuit de WMO door de gemeente bent aangemeld wordt de voortgang en het eindresultaat besproken met de WMO-consulent. De consulent zal uiteindelijk beslissen of de begeleiding al dan niet gecontinueerd wordt.

 

Wat is de duur van de begeleiding?

De duur van de begeleiding is mede afhankelijk van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) die de gemeente heeft afgegeven en de conclusie van de WMO-consulent aan het eind van het traject. De WMO-consulent zal na een keukentafelgesprek u een beschikking voorleggen met daarin het aantal uren, de duur en de focus van de begeleiding. Als u ons particulier inhuurt is duur afhankelijk van de overeenkomst die gesloten wordt.

 

Waar vindt de begeleiding plaats?

De begeleiding die wij bieden is ambulant, dus vindt plaats in en om uw thuissituatie. Begeleiding bij gesprekken of activiteiten elders vallen hier ook onder. Tevens hebben wij een kantoor wij u kunnen ontvangen. 

 

Op welke dagen en tijden?

Dit zal in overleg met u zijn, afhankelijk van de indicatie. 

  

Hoe gaat de aanmelding?

U kunt zelf contact opnemen met ons. Wij zullen dan met u kijken naar de mogelijkheden.

In de meeste gevallen zal de zorg via een dienstverleningsopdracht (DVO) vanuit de gemeente lopen. Hiervoor is een WMO indicatie nodig van uw gemeente. De aanvraag begint met het plannen van een keukentafelgesprek met een WMO consulent van uw gemeente. U kunt rechtstreeks een aanvraag doen bij uw gemeente, of via het sociaal wijkteam in uw wijk. wij hebben een raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn, Epe, Heerde en Voorst. 

U kunt ons ook particulier inhuren. U neemt contact met mij op en in een persoonlijk gesprek kunnen we uw wensen in kaart brengen.